Môj výber produktov

Služby

Návrh osvetlenia

Pri návrhu osvetlenia ponúkame možnosť svetelno-technickej štúdie. Táto služba pozostáva z modelovania priestoru a následného výpočtu osvetlenia vo výpočtovom programe. Klient tým získa úplnú predstavu o intenzite osvetlenia, počte a typoch jednotlivých svietidiel potrebných na ideálne osvetlenie. Výsledný dokument slúži pre prípravu cenovej ponuky a podkladov na stavbu, ako aj podklad pre prípadnú inteligentnú elektroinštaláciu.

navrh_osvetlenia_svietidla_bellatrix

navrh_osvetlenia_svietidla_bellatrix

navrh_osvetlenia_svietidla_bellatrix

Meranie osvetlenia

Meranie umelého osvetlenia je neoddeliteľnou súčasťou našej práce. Našim klientom ponúkame zhodnotenie reálneho stavu osvetľovacej sústavy vo vzťahu k platných normám. Na základe merania LUXMETROM vieme navrhnúť vhodné riešenie. Ponúkame aj certifikované merania osvetlenia.

meranie_osvetlenia_svietidla_bellatrix

meranie_osvetlenia_svietidla_bellatrix

meranie_osvetlenia_svietidla_bellatrix

Montáž

V prípade záujmu vieme našim klientom zabezpečiť montáž svietidiel. Prípravne práce a montáž zabezpečujú naši odborne spôsobilí spolupracovníci, ktorí  majú bohaté skúsenosti s inštaláciou a zapojením rôznych typov svietidiel. Neoddeliteľnou súčasťou je obhliadka priestoru pred začatím prác.

Inteligentné inštalácie nám stále viac uľahčujú život a prinášajú so sebou množstvo výhod. Pre dosiahnutie správnej funkčnosti inteligentného riadenia je potrebný odborný prístup pri návrhu, zapojení a programovaní. Programovanie a oživenie inteligentnej sústavy podľa vašich predstáv vám vedia zabezpečiť naši certifikovaní pracovníci.

montaz_svietidiel_svietidla_bellatrix_knx