Môj výber produktov

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana súkromia, osobné údaje a politika cookies – podmienky spracúvania

Vážení zákazníci, vážení návštevníci webových stránok.

V týchto podmienkach spracúvania osobných údajov a politike cookies (ďalej ako „podmienky“) vám chceme poskytnúť prehľadné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov v našej spoločnosti BELLATRIX, s.r.o. Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú zrozumiteľným spôsobom informácie v zmysle článku 13 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady Európskej Únie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“). Pri ich vysvetlení je kladený dôraz na transparentnosť a prehľadnosť. Prosíme, prečítajte si informácie o spracúvaní vašich osobných údajov uvedené nižšie. Naša spoločnosť sa zaväzuje zaobchádzať zodpovedne s informáciami, ktoré o vás zhromažďuje a uchováva.

Úvod – základné informácie

Prevádzkovateľom webovej stránky www.bellatrix.sk je spoločnosť BELLATRIX, s.r.o., Popradská 80, 040 11 Košice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Číslo vložky: 7278/V, (ďalej ako „BELLATRIX“).
Všetky odkazy ako „naše“, „nás“, „my“ prípadne „spoločnosť“ v rámci tohto vyhlásenia a tiež oznámenia opt-in sú považované za odkazy na prevádzkovateľa, spoločnosť BELLATRIX, s.r.o.

Tieto Podmienky sa vzťahujú na obchodných partnerov, zákazníkov ako aj návštevníkov a používateľov našich webových stránok.
UPOZORNENIE: Naše webové stránky sú určené pre používateľov, ktorí majú viac ako 16 rokov. V prípade ak ste nedosiahli požadovanú vekovú hranicu, prosíme aby ste bezodkladne prestali používať naše stránky.

Naša spoločnosť sa zaväzuje chrániť súkromie všetkých používateľov webu www.bellatrix.ska chrániť všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Tieto Podmienky spracúvania Vám poskytujeme, aby ste mohli porozumieť tomu, ako spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytujete.
Poskytnutím svojich osobných údajov prostredníctvom našej webovej stránky, prijímate tieto naše Podmienky spracúvania a súhlasíte s tým, že môžeme zhromažďovať, používať a zverejňovať vaše osobné údaje spôsobom, ako je uvedené v týchto Podmienkach spracúvania. Pokiaľ s týmito Podmienkami spracúvania nesúhlasíte, neposkytujte nám prosím svoje osobné údaje prostredníctvom našej webovej stránky www.bellatrix.sk.
V týchto Podmienkach spracúvania sú ďalej uvedené odpovede na základné otázky ohľadom ochrany osobných údajov:

Čo sú to osobné údaje?

Osobné údaje sú akákoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľná fyzická osoba označuje osobu, ktorej totožnosť je možné stanoviť (či už priamo alebo nepriamo) na základe identifikátora alebo kombinácie niekoľkých údajov, vrátane mena, priezviska, adresy, identifikačného čísla, či ďalších špecifík, ktoré sú špecifické pre fyzickú alebo spoločenskú totožnosť osoby. Napríklad meno, priezvisko, emailová adresa a telefónne číslo.

Aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a na aké účely?

Vo všeobecnosti môžete navštíviť naše internetové stránky bez toho, aby ste nám oznámili svoju identitu, či o sebe poskytovali akékoľvek informácie. Naše internetové servery zhromažďujú IP adresy užívateľov, ktorí navštívili naše stránky, avšak tieto údaje spracúvame výlučne z IT dôvodov, ktoré Vám umožňujú pripojiť sa na náš web a poskytnúť Vám naše služby. Na druhej strane, ale existujú časti týchto internetových stránok, kde od Vás potrebujeme získať osobné údaje s určitým cieľom, ako napr. v prípadoch, keď sa musíte na našich stránkach registrovať (časť Prihlásenie, Registrácia) alebo požadujete od nás určité informácie (záložka KONTAKTUJTE NÁS).
K takémuto spracúvaniu Vašich osobných údajov dochádza vždy, keď sa na nás obrátite prostredníctvom formulárov na našich internetových stránkach a zakaždým, keď nám pošlete svoje údaje e-mailom v rámci komunikácie. Informácie, ktoré nám poskytujete sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu a bez poskytnutia ktorých by sme Vám neboli schopní poskytnúť požadované služby.

 

Ste povinní nám poskytnúť svoje osobné údaje?

Vo vzťahu k osobným údajom, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, nemáte zákonnú povinnosť poskytnúť nám tieto osobné údaje, avšak ak nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebudeme schopní uzavrieť s Vami zmluvu, prípadne Vám nebudeme schopní poskytnúť Vami požadovanú službu.
V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR môžete ho kedykoľvek odvolať, pričom ste oprávnení použiť taký istý spôsob, akým ste nám súhlas udeľovali. BELLATRIX, s.r.o. Vám vždy garantuje neudelenie súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely, ktoré nesúvisia s uzatvorením alebo plnením zmluvného vzťahu, ktorý máte ako náš zákazník záujem s BELLATRIX, s.r.o. uzatvoriť.
V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov prevaha našich oprávnených záujmov a využívame na spracúvanie Vašich osobných údajov právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ste povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo podať námietku. Viac sa o tomto práve dozviete v osobitnej časti nižšie.

Na webových stránkach BELLATRIX využívame cookies:

Spoločnosť BELLATRIX, s.r.o. (ďalej ako „BELLATRIX“ , „ prevádzkovateľ“ alebo „my“) zaznamenáva cookies na webových  stránkach na doménach bellatrix.sk, svietidla.sk, iguzzini.sk a odvodených doménach. Na rôznych stránkach používame rôzne cookies  a iné technológie sledovania, aby sme Vám – návštevníkom stránok – mohli ponúknuť atraktívny obsah a umožniť plnohodnotné využívanie stránok a ich funkcií. Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do Vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Návštevník webových stránok BELLATRIX, ktorý má vo svojom webovom prehliadači povolené prijímanie súborov cookies, tým akceptuje spôsob nakladania s cookies  na konkrétnej webovej stránke. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú pri návšteve webových stránok uložené vo Vašom počítači, smartphone alebo inom prístroji umožňujúcom prístup na internet.

Súbory cookies sú užitočné, pretože slúžia najmä k analýze návštevnosti našich stránok a k zaisteniu vyššieho komfortu pri ich používaní tým, že napríklad umožňujú zapamätať si Vás pre ďalšiu návštevu našich stránok. Súbory cookies nemôžu preskúmavať Váš počítač alebo iné zariadenia alebo čítať v nich uložené dáta. Dočasné cookies (tzv. session cookies) sa aktivujú vždy pri návšteve webovej stránky a po ukončení jej prehliadania sa automaticky zmažú. Trvalé cookies(tzv. long term cookies) zostávajú uložené v počítači alebo v inom zariadení aj po skončení prehliadania webovej stránky. Informácie, ktoré cookies po časovo obmedzenú dobu platnosti uchovávajú, sa týkajú predovšetkým navštevovaných stránok, položiek, na ktoré ste klikli, typu používaného prehliadača a informácií, ktoré ste na webe vyplnili, a to preto, aby ste ich nemuseli pri ďalšej návšteve znovu zadávať. Tieto informácie sú v niektorých prípadoch viazané na Vašu IP adresu.

Na ukladanie Vašich osobných nastavení

Pomáhajú nám identifikovať Vás ako unikátneho návštevníka, zapamätať si Vaše nastavenie zvolené pri poslednej návšteve, napríklad rozloženie obsahu na stránke, výber konkrétnej polohy alebo predvyplnenie Vašich prihlasovacích údajov.

Na vytváranie anonymných štatistických  záznamov

Počas každej Vašej návštevy používajú naše webové stránky analytické softvéry. Medzi tieto patria napríklad Google Analytics, Google Optimize. Vymenované ukladajú anonymné štandardné cookies, aby sme vedeli akú máme návštevnosť stránok, dokázali analyzovať správanie návštevníkov a zistiť, aký obsah a informácie sú pre našich návštevníkov zaujímavé.  Akékoľvek uložené analytické informácie sú anonymné a používané výlučne na vlastné technické a marketingové účely.

Na rozlíšenie  anonymných a prihlásených návštevníkov

Naše webové stránky používajú súbory cookies, ktoré Vás pomáhajú rozpoznať buď ako anonymného alebo prihláseného návštevníka a zapamätať si Vaše voľby (napr. meno používateľa) a umožňujú využívať rozšírené, osobnejšie funkcie. Tieto súbory cookies sa môžu použiť na zapamätanie zmien, ktoré ste urobili v nastaveniach stránky (napr. veľkosť zobrazenia, poradie zobrazenia a pod.) Takisto sa môžu používať na poskytovanie služieb, o ktoré ste požiadali, napr. prezeranie videa, komentáre v diskusiách a pod. Údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom týchto cookies, sú anonymizované a nemôžu sledovať Vaše aktivity prehliadania na iných webových stránkach.

Cookies tretích strán

Webové stránky BELLATRIX využívajú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., ktorá využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky.
Aby bolo možné prispôsobiť našu ponuku potrebám užívateľa, naša internetová stránka zhromažďuje, pomocou softvéru Google Analytics od spoločnosti  Google dáta o používaní internetovej stránky, pričom sa využívajú cookies. Zhromaždené dáta sa  vyhodnocujú v anonymnej podobe, vo forme štatistík, za účelom skvalitnenia služieb.  Na základe poverenia prevádzkovateľom tejto  stránky Google použije tieto informácie, aby vyhodnotil používanie stránky, vystavil reporty o aktivitách na stránke a aby prevádzkovateľovi stránky poskytol ďalšie služby spojené s jej používaním.
Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť nastavením vášho prehliadača. Zaznamenávaniu údajov cookies vzťahujúcich sa na vaše používanie stránky môžete zabrániť aj nainštalovaním modulu prehliadača prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Vyhlásenie Google o ochrane údajov je zverejnené na http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.

Návod pre nastavenia cookies blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov

Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade však nemôžeme zaručiť, že si všetky oblasti našich stránok zachovajú určenú funkciu. V prípade, že sa rozhodnete súbory cookies zablokovať, budete musieť všetky informácie na internetových stránkach vkladať pri každej návšteve opakovane (napríklad údaje v kontaktnom formulári), súbory cookies nám pomáhajú vytvoriť príjemné užívateľské prostredie a personalizovať reklamné oznámenie určené pre Vás. Súbory cookies máte možnosť prijať kliknutím na push up notifikáciu pri prvej návšteve nášho webu. Zároveň ich môžete kedykoľvek odmietnuť pomocou nastavenia vo vašom prehliadači. Ak ste súbory cookies nepovolili, nebudete môcť pravdepodobne používať všetky interaktívne funkcie našich webových stránok. V prípade, že sa rozhodnete ukladanie súborov cookies zablokovať, postupujte podľa návodu Vami používaného prehliadača. Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete v pokynoch prehliadača alebo na obrazovke nápovede.

Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442

Opera: help.opera.com

Safari: support.apple.com

Ak používate iný internetový prehliadač, informujte sa prostredníctvom funkcie „Pomoc“ vo vašom internetovom prehliadači alebo u výrobcu softvéru o pokynoch ohľadne zamedzovania a vymazávania cookies.

Komu poskytujeme vaše osobné údaje?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Ide o tzv. príjemcov a sprostredkovateľov, ktorí pre našu spoločnosť BELLATRIX, s.r.o. vyvíjajú a udržiavajú systémy funkčné a bezpečné alebo nám dodávajú potrebné softvérové riešenia alebo poskytujú iné služby či produkty, ktoré sú potrebné pre časť spracúvania Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely. Napríklad o technickú podporu a našu webovú stránku sa stará náš zmluvný partner DAIOP, spol. s r.o. Urbánkova 1/14, 971 01 Prievidza IČO: 47419440

Okrem vyššie uvedeného, sú osobné údaje dotknutej osoby poskytované aj:
súdom, iným orgánom verejnej správy a iným orgánom štátu, ak je to potrebné na uplatnenie práv prevádzkovateľa voči dotknutej osobe alebo splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,
orgánom činným v trestnom konaní, ak je to potrebné na uplatnenie práv prevádzkovateľa voči dotknutej osobe alebo splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,
tretím osobám, ktoré budú na základe poverenia prevádzkovateľa konať v jeho mene pri poskytovaní služieb a produktov alebo pri výkone inej činnosti súvisiacej s poskytovaním služieb, a to na účely predaja tovaru a poskytovania služieb a v súvislosti s ich poskytovaním a pod.,
tretím osobám, ktoré budú na základe poverenia prevádzkovateľa vykonávať marketingový prieskum, realizovať marketingové aktivity a kontaktovať dotknuté osoby v mene BELLATRIX, s.r.o. a za týmto účelom (marketingové agentúry a externé agentúry poskytujúce službu automatizácie e-mailového marketingu, spoločnosti poskytujúce služby online platobnej brány);
externým spoločnostiam, ktoré spravujú systémy prevádzkovateľa alebo poskytujú iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti,
spoločnostiam alebo tretím poskytovateľom služieb, ktorí spracúvajú údaje v našom mene za účelom poskytovania našich služieb a produktov (napr. poskytovateľovi serveru a hostingu Webglobe-Yegon, s.r.o. Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 36306444 pre stránku bellatrix.sk spoločnosť administrujúca našu stránku DAIOP, spol. s r.o. Urbánkova 1/14, 971 01 Prievidza IČO: 47419440 spoločnosti vykonávajúce služby webovej analytiky GOOGLE, Inc.),
obchodným partnerom napr. výrobcom za účelom reportovania objemov predajov a priznania zľavy a/alebo distribútorom pri overovaní Vašej platobnej schopnosti a kredibility,
novým majiteľom našej spoločnosti a právnym poradcom pri predaji našej spoločnosti alebo inej obdobnej transakcii,
agentúry pre úverovú referenciu, agentúry na prevenciu podvodov a/alebo tretí poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú údaje v našom zastúpení za účelom boja proti korupcii, boja proti praniu špinavých peňazí, podvodom, overovaní platobnej schopnosti a kredibility obchodného partnera (zákazníka), kontrola kreditných limitov. Na základe Vašej žiadosti Vám poskytneme zoznam našich dodávateľov. Pokiaľ vyššie uvedené subjekty sídlia mimo EÚ, zabezpečíme, aby boli prijaté primerané záruky ochrany Vašich osobných údajov.
Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v samostatnej písomnej zmluve.
Oprávnenými osobami na získavanie a spracúvanie osobných údajov sú interní zamestnanci a externí spolupracovníci prevádzkovateľa.
Pokiaľ zákon neustanovuje inak, nebudeme bez Vášho súhlasu zdieľať, predávať ani distribuovať žiadne osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Ak náš podnik vytvorí spoločný podnik s iným subjektom alebo bude inému subjektu predaný či dôjde k fúzii, môžu byť informácie o vás poskytnuté našim novým obchodným partnerom či vlastníkom.
Pokiaľ vyššie uvedené subjekty sídlia mimo EÚ, zabezpečíme, aby boli prijaté primerané záruky ochrany Vašich osobných údajov v zmysle čl.44 a nasl. GDPR. Na základe Vašej žiadosti zaslanej na adresy v časti Kontaktné údaje Vám poskytneme zoznam našich dodávateľov.

Odkiaľ  získavame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás alebo od tretích strán, ako sú napríklad naši obchodní partneri alebo úverové agentúry a agentúry pre boj proti podvodom, sankčné zoznamy alebo zoznamy politicky exponovaných osôb a verejné registre, ak je to možné a právne prípustné.

Sú vaše osobné údaje prenesené mimo EÚ?

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť BELLATRIX, s.r.o. pôsobí v mnohých krajinách, Vaše osobné údaje  môžu byť sprístupnené našim zamestnancom alebo dodávateľom aj v krajinách mimo EÚ. Bez ohľadu na lokalitu, budeme požadovať plnenie rovnakých primeraných záruk na ochranu osobných údajov ako tie, ktoré uplatňujeme v EÚ.
Niektoré krajiny mimo EÚ boli schválené Európskou komisiou ako krajiny poskytujúce v podstate rovnocennú ochranu právnym predpisom EÚ na ochranu osobných údajov, a preto nie sú potrebné žiadne dodatočné záruky na prenos osobných údajov do týchto jurisdikcií (celý zoznam pozri tu http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). V krajinách, ktoré toto schválenie nezískali (napr. Rusko), budeme požadovať buď váš súhlas s prenosom alebo prenos prebehne v súlade so štandardnými zmluvnými podmienkami, ktoré schválila Európska komisia a ktoré ukladajú rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany údajov priamo príjemcovi, pokiaľ nie je príslušnými právnymi predpismi na ochranu údajov povolené uskutočniť tento prenos bez takýchto formalít.

Všetky strany mimo EÚ, ktorým sa osobné údaje sprístupnia, spracúvajú údaje, plnia a doručujú objednávky a poskytujú služby podpory v našom zastúpení. Takisto môžeme preniesť súhrnné informácie o používaní našej stránky tretím stranám, avšak nebudú obsahovať informácie, ktoré by mohli byť použité na vašu identifikáciu. Vyhradzujeme si právo zverejniť vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo ak sa domnievame, že zverejnenie je nevyhnutné na ochranu našich práv a/alebo na dodržanie opatrenia uloženého v súdnom konaní, žiadosti od regulačného orgánu alebo akéhokoľvek iného právneho konania, ktorého sme súčasťou.
Ak máte záujem pozrieť si kópiu opatrení v zmysle čl.44 a nasl. GDPR používaných pri vývoze vašich Osobných údajov, prosím kontaktujte nás, ako je uvedené v sekcii Kde nás môžete kontaktovať? nižšie.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše údaje uchováme tak dlho ako je to potrebné pre daný účel zhromažďovania údajov a následne si ponechávame vaše údaje tak dlho, ako to vyžaduje zákon.
Vaše osobné údaje uchováme výlučne po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu (-ov) spracúvania, na ktorý boli získané alebo na akékoľvek iné s tým súvisiace a povolené účely (napríklad niektoré údaje o prevodoch a korešpondencii sa uchovávajú až do uplynutia premlčacej lehoty na uplatnenie nároku alebo počas lehoty uloženia vyplývajúcej z právnych predpisov). Uvedené znamená, že pokiaľ sú osobné údaje určené na dva účely, uchováme ich, kým lehota na realizáciu neskoršieho nevyprší, pričom Vaše osobné údaje prestaneme používať na účel, ktorého lehota vyprší skôr. Prístup k osobným údajom budú mať iba osoby, ktoré ich potrebujú pre relevantný účel(y).
Nami aplikované lehoty pre uchovávanie údajov závisia od našich potrieb podnikania a príslušných právnych predpisov. Záznamy, ktoré už nie sú potrebné, sú nezvratne anonymizované (nie je možné priradiť ich ku konkrétnej osobe a môžu byť ďalej uchovávané) alebo bezpečne vymazané či skartované.
Vaše osobné údaje získané na základe súhlasu spracúvame počas lehoty platnosti súhlasu, resp. do odvolania súhlasu.
Naša spoločnosť zabezpečí výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako:
boli ukončené všetky zmluvné vzťahy medzi Vami a našou spoločnosťou; a/alebo
zanikli všetky Vaše záväzky voči našej spoločnosti; a/alebo
boli vybavené všetky Vaše reklamácie a žiadosti; a/alebo
boli vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi Vami a našou spoločnosťou; a/alebo
boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré ste nám dali súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby; a/alebo
uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala; a/alebo
bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti;
nastala rozhodná právna skutočnosť pre skončenie účelu spracúvania a zároveň uplynula aj ochranná retenčná lehota vymedzená s ohľadom na princíp minimalizácie doby uchovávania osobných údajov.

a súčasne zanikli všetky povinnosti našej spoločnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov dotknutej osoby (najmä na účely archivácie vo verejnom záujme, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť.

Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny účel vymedzený našou spoločnosťou. Ak je to možné informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

Aké sú vaše práva dotknutej osoby?

Našej spoločnosti záleží na ochrane Vašich osobných údajov, a preto sa usilujeme o ich silné zabezpečenie prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných bezpečnostných opatrení, ako aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť Vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR prostredníctvom písomnej vlastnoručne podpísanej žiadosti, z ktorej bude zrejmá Vaša identita a právo, o ktorého výkon nás žiadate. Žiadosti o výkon práva dotknutej osoby určené prevádzkovateľovi môžete posielať na adresu sídla Spoločnosti. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa výkonu Vašich práv Dotknutej osoby nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1 až 3 tohto dokumentu. Týmto postupom nie je dotknuté Vaše právo odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý môžete vždy odvolať tak ľahko, ako ste nám ho udelili (napr. ak ste súhlas udelili elektronicky vždy ho môžete odvolať aj emailom alebo aplikáciou bez potreby zasielania písomnej žiadosti na adresu sídla našej Spoločnosti) alebo Vaše právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií, ak sú dostupné.

V prípade záujmu o informácie o dôvodoch na základe, ktorých prevažujú naše právom chránené záujmy nad Vašimi právami a slobodami pri spracúvaní Vašich osobných údajov na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v úvodnej časti tohto dokumentu.

V prípade, ak považujete spracúvanie Vašich osobných údajov za nesprávne alebo neaktuálne môžete nás kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov zverejnených na začiatku tohto dokumentu alebo môžete v určitých prípadoch použiť priamo funkcionality systémov za účelom opravy alebo aktualizácie Vašich osobných údajov, ak sú dostupné.

S účinnosťou od 25. mája 2018 nadobúdate k dispozícii nové práva, ktoré by Vám mali poskytnúť efektívnejšiu kontrolu a prehľad o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúva naša Spoločnosť ako Prevádzkovateľ. Konkrétne ide o právo na prístup k údajom(čl.15 GDPR), právo na opravu(čl.16 GDPR), právo na vymazanie (čl.17 GDPR), právo na obmedzenie spracúvania (čl.18 GDPR), právo na prenosnosť údajov (čl.20 GDPR), právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov (čl.21 GDPR) a právo napadnúť rozhodnutie Spoločnosti založené na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré je spojené s právom vyjadriť k tomuto rozhodnutiu Vaše stanovisko a žiadať od Spoločnosti preskúmania takéhoto rozhodnutia s ľudským zásahom (čl.22 GDPR). Upozorňujeme, že na výkon týchto práv sa vzťahujú niektoré výnimky, a preto ich nebudete môcť uplatniť vo všetkých situáciách.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (viac informácií je možné nájsť na webovej stránke (www.dataprotection.gov.sk).

Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR môže byť uplatnená na základe písomnej a vlastnoručne podpísanej žiadosti zaslanej na adresu sídla našej Spoločnosti. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, v prípade, ak nás budete žiadať o výkon Vášho práva iným spôsobom ako písomným listom s Vašim vlastnoručným podpisom (napr. emailovou žiadosťou) alebo osobne v sídle našej Spoločnosti.

V prípade, ak naša Spoločnosť nebude príslušná na posúdenie Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby, bude Vaša žiadosť bezodkladne postúpená príslušnému prevádzkovateľovi.

Uplatnenie Vašich práv dotknutej osoby uvedených v tejto časti tohto dokumentu je možné si vopred dohodnúť aj v sídle našej Spoločnosti, pričom však vždy vyžadujeme osobné overenie Vašej totožnosti prostredníctvom jej preukázania predložením dokladu Vašej totožnosti. Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby, ktorá nám bude doručená bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia Vašej žiadosti.

Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

Proces vybavenia Vašej žiadosti spojenej s výkonom Vášho práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné. V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom súde.

V prípade, že sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Ak tak chcete urobiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti Kde nás môžete kontaktovať? nižšie.

Kde nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania vašich osobných údajov, alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa týchto podmienok, kontaktujte nás prosím na:

emailová adresa:                      info@bellatrix.sk

korešpondenčná adresa:         BELLATRIX, s.r.o., Popradská 80, 040 11 Košice    

telefonický kontakt:                  055 632 5292

S cieľom posilňovať záruky a právne garancie Vašich práv a slobôd pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme poverili do funkcie aj zodpovednú osobu za celú spoločnosť BELLATRIX, s.r.o. – M a r t i n. G r o m a, ktorá dohliada na zákonnosť ich spracúvania, pričomVám je k dispozícii prostredníctvom telefónneho čísla: +421 55 632 5292 alebo emailu: info@bellatrix.sk.

Záverečné ustanovenia

Tieto Podmienky spracúvania sme vytvorili z dôvodu posilnenia dostatočnej transparentnosti a vysvetlenia základných pravidiel, ktoré naša spoločnosť BELLATRIX, s.r.o. dodržiava pri ochrane súkromia a osobných údajov dotknutých osôb.
Naša spoločnosť pravidelne tieto Podmienky spracúvania reviduje a aktualizuje, pričom platí vždy aktuálna verzia Podmienok spracúvania. Aktuálne verzia je vždy zverejnená na webovej stránke spoločnosti. Tieto Podmienky spracúvania pravidelne kontrolujte, aby ste boli informovaní o prípadných zmenách. Hoci si vyhradzujeme právo toto vyhlásenie upraviť či doplniť, budeme vás prostredníctvom týchto stránok o akejkoľvek väčšej zmene informovať prinajmenšom po dobu 30 dní po vykonaní zmeny a prípadne ak to bude potrebné, vám aj pošleme oznámenie e-mailom.

Tieto Podmienky spracúvania sú platné a účinné od 25.05.2018.

 


PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Spoločnosť BELLATRIX, s.r.o., IČO: 31720552, so sídlom Popradská 80, 040 11 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. Oddiel: Sro, Číslo vložky: 7278/V, (ďalej ako „BELLATRIX“) ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky obsahujú informácie o spôsobe, rozsahu, účele a dobe spracúvania Vašich osobných údajov.

PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom, ktorý spracováva Vaše osobné údaje je naša spoločnosť BELLATRIX, s.r.o., IČO: 31720552, so sídlom Popradská 80, 040 11 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. Oddiel: Sro, Číslo vložky: 7278/V.

ROZSAH, PRÁVNY ZÁKLAD A ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s platnými právnymi predpismi a na základe právnych základov vyplývajúcich z platných právnych predpisov, a to s Vašim súhlasom alebo bez Vášho súhlasu.

Spracúvanie osobných údajov s Vašim súhlasom:

rozosielanie marketingových materiálov

rozsah osobných údajov: e-mailová adresa

právny základ: spracúvanie na základe Vášho súhlasu ako dotknutej osoby podľa čl.6 ods. 1.a) Nariadenia GDPR

účel: marketingové účely

Spracúvanie osobných údajov bez Vášho súhlasu:

plnenie zmluvy vrátane vybavenia prípadných reklamácií

rozsah osobných údajov:

základné údaje, ktorými sú Vaše meno a priezvisko, adresa, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník),
kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo alebo kontaktná adresa,
transakčné údaje, predovšetkým informácie o Vašich platbách a platobných metódach,
iné údaje uvedené v objednávkovom formulári,
záznamy e-mailovej komunikácie, prípadne inej komunikácie v elektronickej alebo inej písomnej podobe

právny základ:

spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) Nariadenia GDPR

účel: plnenie práv a povinností zo zmluvy alebo predzmluvného vzťahu

Účtovné a daňové účely

rozsah osobných údajov: fakturačné údaje, ktorými sú Vaše meno a priezvisko, adresa, IČO, DIČ, prípadne IČ DPH, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník)

právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) Nariadenia GDPR

účel: účtovná a daňová evidencia

Vymáhanie neuhradených pohľadávok po splatnosti

rozsah osobných údajov: všetky osobné údaje uvedené v rámci plnenia zmluvy podľa bodu 1 a súvisiace s plnením zmluvy podľa bodu 1

právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) Nariadenia GDPR

účel: riadne splnenie peňažného záväzku zo zmluvného vzťahu

Prehliadanie webovej stránky

rozsah osobných údajov: dátum a čas prístupu, URL (adresu) odkazujúcej webovej stránky, zobrazený súbor, množstvo odoslaných dát, typ prehliadača a jeho verzia, operačný systém, IP adresa

právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) Nariadenia GDPR

účel: štatistika

Informačná povinnosť, kamerový systém (GDPR)

Informačná povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Prevádzkovateľom kamerového a monitorovacieho informačného systému je BELLATRIX, s.r.o., IČO: 31720552, so sídlom Popradská 80, 040 11 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. Oddiel: Sro, Číslo vložky: 7278/V, telefón: +421 55 6325292, e-mail: info@bellatrix.sk (prevádzkovateľ).

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Ing. Martin Groma, telefón: +421 55 632 5292, e-mail: info@bellatrix.sk

Účel spracúvania osobných údajov:

ochrana majetku a zdravia   (prevádzkovanie kamerového systému)

Právny základ spracúvania osobných údajov: Čl. 6 ods. 1 písm. f)  GDPR

Oprávnený záujem: ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku alebo zdravia.

Kategória príjemcov: policajný zbor SR a prokuratúra SR

Prenos údajov: prenos údajov sa neuskutočňuje.

Doba uchovávania:

Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.

U prevádzkovateľa neexistuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22  ods. 1 až 4 GDPR.

Poučenie  o právach dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:

požadovať prístup k jej osobným údajom;

požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov;

namietať spracúvanie osobných údajov,

na prenosnosť svojich osobných údajov;

kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe,

právo podať sťažnosť dozornému orgánu t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR.

Súčinnosť s orgánmi verejnej moci

rozsah osobných údajov: všetky osobné údaje vyžadované orgánom verejnej moci

právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) Nariadenia GDPR

účel: podľa konkrétnej požiadavky orgánu verejnej moci

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu nasledujúcim kategóriám príjemcov:

a)    Kuriérske a prepravné spoločnosti

b)    Montážne spoločnosti

c)    Dodávatelia v rámci reklamačného konania

d)    Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia

e)    Poskytovatelia IT služieb

f)    Advokátske kancelárie, inkasné spoločnosti, súdy a exekútori

g)    Orgány verejnej moci, vrátane orgánov činných v trestnom konaní

Vaše osobné údaje získavame z nasledovných zdrojov:

a)    osobné údaje ste nám poskytli Vy ako dotknutá osoba; alebo

b)    osobné údaje sme získali vo vybraných odôvodnených prípadoch z verejných zdrojov, zoznamov a evidencií (napríklad obchodný register, živnostenský register a podobne).

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 psím. a) Nariadenia GDPR spracúvame Vaše údaje do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 5 rokov od jeho udelenia.

V prípade plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 psím. b) Nariadenia GDPR spracúvame Vaše osobné údaje po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane doby trvania záruky, reklamačných podmienok a premlčacej doby akéhokoľvek nášho alebo Vášho súvisiaceho nároku.

V prípade plnenia zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) Nariadenia GDPR spracúvame Vaše osobné údaje po dobu, ktorá vyplýva z osobitných právnych predpisov.

V prípade oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) Nariadenia GDPR spracúvame Vaše osobné údaje po dobu trvania oprávneného záujmu v závislosti od konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov.

 

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte voči nám nasledujúce práva, ktoré sme pripravení voči Vám plniť:

1)    Máte právo získať od našej spoločnosti potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje a ak sa spracúvajú, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a)    účely spracúvania;
b)    kategórie dotknutých osobných údajov;
c)    príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
d)    ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
e)    existencia práva požadovať od našej spoločnosti opravu Vašich osobných údajov, ich vymazanie, obmedzenie spracúvania, práva namietať proti takémuto spracúvaniu a práva podať sťažnosť dozornému orgánu;
f)    akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj, ak sa Vaše osobné údaje nezískali od Vás ako dotknutej osoby;
g)    existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre Vás ako dotknutú osobu;
h)    o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia GDPR týkajúcich sa prenosu, ak sa Vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ ste nepožiadali o iný spôsob.
Poskytneme Vám kópiu Vašich osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

2)    Máte právo na opravu Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, pokiaľ sú Vaše osobnú údaje nesprávne, neúplné alebo sa zmenili. Kontaktuje nás, bez zbytočného odkladu ich opravíme.

3)    Máte právo na výmaz Vašich osobných údajov, pokiaľ:

a)    osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
b)    odvolali ste súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
c)    namietali ste voči tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo ste namietali voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu
d)    osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
e)    osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
f)    osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Ak sme zverejnili Vaše osobné údaje a sme povinní ich vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikneme primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby sme informovali prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie Vašich osobných údajov, že ich žiadate, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Vyššie uvedené práva nemáte, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

a)    na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b)    na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému naša spoločnosť podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej našej spoločnosti;

c)    z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i) Nariadenia GDR, ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia GDPR;

d)    na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e)    na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

4)Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ

a)    ste napadli správnosť Vašich osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho našej spoločnosti overiť správnosť Vašich osobných údajov;

b)    je spracúvanie protizákonné, namietate proti vymazaniu Vašich osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c)    už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale Vy ako dotknutá osoba ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d)    namietali ste voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane našej spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi ako dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.
Pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené, sme povinní Vás informovať.

5)    Máte právo na prenosnosť údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte bez toho, aby sme Vám bránili, ak:

a)    sa spracúvanie zakladá na Vašom súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR alebo na plnení zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, a

b)    ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Máte právo na prenos osobných údajov priamo od našej spoločnosti ako prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

6)    Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov našou spoločnosťou, ktoré je vykonávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR alebo čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach, ako aj máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov našou spoločnosťou na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

7)    Máte právo na automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo sa domnievate, že toto spracúvanie je nezákonné alebo v rozpore s Vašimi právami.
Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, uvedenému v čl. 22 ods. 1a 4 Nariadenia GDPR.

8)    Máte právo odvolať Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

9)    Máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/.

10)    Máte právo podať žiadosť, otázku alebo sťažnosť našej spoločnosti.
Našu spoločnosť môžete so svojimi žiadosťami, otázkami alebo sťažnosťami kontaktovať e-mailom na e-mailovej adrese info@bellatrix.sk alebo poštou na adrese sídla našej spoločnosti.

Na Vašu žiadosť, otázku alebo sťažnosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. V takom prípade Vás budeme o predĺžení lehoty ako aj o dôvodoch jej predĺženia informovať.

V prípade, ak bude Vaša žiadosť, otázka alebo sťažnosť zjavne neodôvodnená alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky ochrany osobných údajov meniť, a to najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien, aktualizácie účelov a právnych základov spracúvania osobných údajov alebo iných dôvodov. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejníme na svojich internetových stránkach.

V Košiciach dňa 25.05.2018

 

 

 

Vymazať cookies