Môj výber produktov

Blog

kostol kralovnejpokoja BELLATRIX svietidla

Kostol Kráľovnej pokoja – Košice

2. september 2015

„Uvažovali sme nad osvetlením vitráže v našom kostole“ obrátili sa na nás zástupcovia farnosti Kráľovnej pokoja z Košickej časti JUH. Takto sme sa začali podieľať na ďalšom, nie celkom obyčajnom projekte. Cieľom bolo navrhnúť osvetlenie vitráže, ktorá je dominantou presbytéria, a tým aj celého kostola Kráľovnej pokoja v Košiciach.

 

Vitráž sa nachádza v kostole, ktorý je pomerne mladý, postavili ho v krízových rokoch 1938-1940 v duchu funkcionalistickej moderny. Interiér aj exteriér kostola je jednoduchý, minimálne zdobený, zameraný na funkciu ktorú mal plniť. Po druhom vatikánskom koncile, keď dochádzalo v kostoloch k zmenám liturgického priestoru, bol z tohto kostola odstránený pôvodný hlavný oltár a jeho funkciu začalo plniť predné vitrážové okno s rozmermi približne 3x8m. Neskôr čiastočne prekryli aj dve postranné okná, aby hlavná vitráž vynikla. Jej autorom je významný maďarský sklársky výtvarník Palka József. Motívom vitráže je Mária, kráľovná pokoja obklopená anjelmi, nad ňou je biela holubica ako symbol Ducha svätého a pod ňou nápis: VERGINA PACIS, ORA PRO NOBIS (Kráľovná pokoja, oroduj za nás). Obsah vitráže je vnímateľný len z interiéru kostola, pretože za vitrážou, z exteriéru, bolo osadené veľké okno so žlto-hnedým ornamentálnym sklom, ktoré skresľovalo vnímanie reálnych farieb vitráže…

kostol kralovnejpokoja BELLATRIX svietidla1

Obr. Sklenená vitráž za oltárom

Kostol už mal v nedávnej minulosti realizované osvetlenie interiéru výbojkovými svietidlami a riešené bolo aj osvetlenie vitráže, pomocou jednoduchých žiarivkových trubíc. Úzky priestor medzi vitrážou a oknom za ňou, široký asi 15cm inú úspornú alternatívu v podstate ani neumožňoval. Holé trubice boli usporiadané asi v štyroch vodorovných líniách, zavesené v pravidelných výškových odstupoch, posúvateľné pre nutnú údržbu a servis. Výsledkom bolo osvetlenie, pri ktorom sa na vitráži striedali viac a menej presvetlené miesta podľa toho, či sa za vitrážou nachádzalo teleso svietidla alebo svetelný zdroj. Akokoľvek, vitráž sa zviditeľnila ale jej osvetlenie bolo nerovnomerné a skreslené. Od istého času však zostala odkázaná len na denné svetlo, ktoré je obmedzené budovou situovanou tesne za ňou. Preto, napriek tomu, že vitráž je orientovaná na juh, pôsobí tmavo nielen večer ale aj počas dňa.

kostol kralovnejpokoja BELLATRIX svietidla1Obr. Palka Jozsef (Retz, Dolné Rakúsko, 20.3.1860, ┼ Budapešť., 21.12.1952), vyštudoval maľbu na sklo, tvorbu vitráží a sklenených mozaík vo Viedni. Len do r. 1930 vytvoril cca. 600 diel, ktorými sa podieľal na výzdobe množstva domácich i zahraničných kostolov aj verejných budov. Bol oceneným na mnohých svetových súťažiach, za jeho zásluhy mu bol v roku 1912 udelený aj pápežský kríž.

 

Hľadali sme nové riešenie. Vzhľadom na malý priestor v ktorom bolo možné svietidlá osadiť, sa výkonové LED pásy ponúkali ako najvhodnejší spôsob osvetlenia. Navyše, použitie LED technológie požadoval aj samotný investor. Súvislé línie LED pásov (1750lm/m, 24V, 3000K, a CRI90) osadené v Al profiloch sme umiestnili na bočné strany, pozdĺž celej výšky vitráže. Vrchný kryt profilov s 30° optikou čiastočne usmerní tok svetla do vymedzeného priestoru medzi vitrážou a oknom za ňou. Ďalšie 2 línie s vyžarovaním do uhla 120°, sme osadili na zadnú konštrukciu vitráže po celej jej výške. Smerovaním svetla do zadného skla, ktoré sa vymenilo zo žlto-hnedého za biele, ožila sklenená stena za vitrážou a presvetlila aj samotnú vitráž.
8m dlhé línie LED pásov sú vyskladané z menších ucelených častí pre ľahšiu manipuláciu a prípadný servis.

 

kostol kralovnejpokoja BELLATRIX svietidla1Obr. Celkový pohľad

 

Výsledkom je citlivé a rovnomerné presvetlenie celej vitráže, ktoré umožňuje pekne vnímať všetky jej detaily a farby. Osvetlená vitráž ani v tme nepôsobí násilne, máte pocit ako cez deň, tak aj po zotmení, že je osvetlená prirodzeným denným svetlom.

Viac fotografií z kostola Kráľovnej pokoja nájdete tu