Môj výber produktov

Blog

oltar majstra pavla levoca BELLATRIX

Oltár Majstra Pavla – Chrám sv. Jakuba Levoča

7. jún 2016

Levoča, staré kráľovské mesto pre nás zachovalo nemálo pokladov. Medzi najvýznamnejšie bezpochyby patrí ten, ktorý ukrýva druhý najväčší chrám na Slovensku, dnes bazilika svätého Jakuba – HLAVNÝ OLTÁR MAJSTRA PAVLA Z LEVOČE.

Hlavný, neskorogotický krídlový oltár s výškou 18,62m (rátané od dlažby presbytéria) a šírkou 6,27m, je najvyšším oltárom svojho druhu na svete. Je vrcholným dielom Majstra Pavla z Levoče, ktoré úplne dokončil v roku 1517 (rezbársky už v r.1510). Vyrezal ho z lipového dreva, a počas svojej existencie bol 5-krát reštaurovaný, naposledy v priebehu posledných 5-tich rokov. Túto jar, obnovou poslednej večere boli reštaurátorské práce ukončené.
Hlavný oltár Majstra Pavla z Levoče, 500 – ročné dielo mimoriadnej umeleckej a historickej hodnoty, je zaradený do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
Doslova nový život mu vdýchli jeho poslednou obnovou nielen reštaurátori, ale aj naša spoločnosť BELLATRIX, jeho osvetlením.

oltar majstra pavla levoca BELLATRIX1oltar majstra pavla levoca BELLATRIX1

Pri riešení návrhu osvetlenia tohto unikátneho diela sme vychádzali z myšlienky, vytvoriť komplexný osvetľovací systém s jednoduchým a prehľadným ovládaním. Bolo potrebné riešiť potreby bohoslužieb ktoré sa tu denne vykonávajú, ale aj potreby turistov. Keďže komplexnou obnovou prešlo celé presbytérium baziliky, nielen samotný oltár, bolo vhodné riešiť aj osvetlenie zreštaurovaných vzácnych fresiek za oltárom a na bočných stenách presbytéria. Pamiatkový úrad povolil ako jediné možné pozície pre osadenie svietidiel úzke pásy steny pred oblými bočnými stĺpmi, ktoré vymedzujú vstup do presbytéria.Riešením je sústava svietidiel osadených v 3-fázových lištách, ktoré sa do vymedzeného priestoru zmestili a vytvorili variabilný priestor pre osadenie potrebného množstva nastaviteľných svietidiel. Svietidlá iGuzzini Le PERROQUET v LED prevedení s teplou farbou svetla (3000K) a vysokým indexom podania farieb CRI90, osvetľujú postupne všetky časti oltára, strop aj bočné steny presbytéria. Nadstavec oltára a priestor presbytéria boli dosvietené z existujúceho stropného otvoru, závesnými svietidlami rovnakého typu. Fresky a priestor za oltárom sme osvetlili menšími svietidlami iGuzzini FRONT LIGHT, tiež osadenými v lištách na samostatných prenosných konštrukciách. Z dôvodu malých vzdialeností, boli použité prevažne široké FLOOD alebo stredné MEDIUM optické systémy.

oltar majstra pavla levoca BELLATRIX1

Pre riadenie osvetľovacej sústavy sme zvolili systém KNX. Spolu s ním, svietidlá vybavené DALI rozhraním umožnili vytvorenie potrebného množstva scén (napr. bežná bohoslužba, slávnostná príležitosť, samostatné osvetlenie poslednej večere, oltára alebo fresiek a pod.) s vhodným jasom. Celkovo 8 vytvorených scén umožňuje aj postupnú prezentáciu diela s upriamením pozornosti na jeho konkrétne časti, ale aj jeho intenzívnejšie vnímanie pomocou emócií. Ovládanie a voľba scén je možná prostredníctvom KNX tlačidlových panelov alebo diaľkového ovládača.

Svietidlá v lištách osvetľujúce hlavný oltár sú osadené tak, že krídla malých bočných oltárov ich v plnom rozsahu prekrývajú, preto pri priamom pohľade z kostola nie je žiadne zo svietidiel viditeľné.

Majster Pavol nepracoval len pre milovníkov umenia, ale pre obyčajných ľudí. Jeho diela majú vždy aj ideovú súvislosť, nie sú len náhodným zhlukom motívov a postáv. Nepoznáme v našich končinách umelca, ktorého sochy majú toľkú vznešenosť, eleganciu a harmonický súlad ako sochy Majstra Pavla z Levoče. Zaujímavé je, že bol súčasníkom Michelangela a niektorí odborníci tvrdia, že umelecká kvalita ich diel je porovnateľná. Na rozdiel od Michelangela o Majstrovi Pavlovi nevieme takmer nič, keďže dokumenty ktoré nám o ňom mohli niečo prezradiť, zhoreli pri obrovskom požiari v r. 1550. Jeho dielo nám však ostalo a môžeme ho obdivovať v jeho plnej kráse.

 

Viac technických informácií a fotografií z realizácie Hlavný Otlár Majstra Pavla z Levoče tu