Môj výber produktov

Blog

casambi light via bluetooth BELLATRIX

Casambi – Ovládanie osvetlenia cez Bluetooth

25. august 2016

Technológií, ktoré zvládnu riadiť osvetlenie cez mobilné zariadenia je na trhu dosť. Dnes by sme Vám radi predstavili jednu, ktorá je užívateľsky veľmi jednoduchá a tiež nenáročná na kabeláž a oživenie.

Casambi je pokročilé riešenie ovládania osvetlenia pomocou Bluetooth technológie, ktorou je vybavený každý bežný smartphone či tablet.

Technológia Casambi môže byť integrovaná do svietidiel s akýmkoľvek typom svetelného zdroja. Okrem základnej funkcie ON/OFF, je možné touto technológiou stmievať klasické silovo stmievateľné zdroje (halogénové žiarovky…), či digitálne stmievané svietidlá s DALI predradníkmi a tak dostávame absolútne voľné ruky pri stmievaní všetkých typov svetelných zdrojov, ktoré sú momentálne dostupné.

Jednoduchosť
Prístroje Casambi sú samostatné jednotky. Celá inteligencia je obsiahnutá v samotnej jednotke, preto nehrozí zrútenie celého systému pri výpadku jednej jednotky. Samotný systém je v neustálej synchronizácií, čiže zobrazuje aktuálny stav osvetľovacej sústavy na zariadení.

Pripojiteľnosť

Zariadenia Casambi sú aktívne v prípade potreby. Pre použitie v bežnej prevádzke nevyžadujú pripojenie k internetu. Ovládanie je zabezpečené pomocou Bluetooth zo smartphonov či tabletov, takže komunikácia môže byť vykonaná bez akýchkoľvek ďalších sieťových zariadení. Zariadenia reagujú veľmi rýchlo a odozva je bez väčšieho zdržania, otvoríte aplikáciu a môžete ovládať vaše svietidlá.

Ovládanie

Systém je veľmi intuitívny. Pri prvom pripojení sa prístroje automaticky spárujú a načítajú do užívateľského rozhrania v aplikácii, cez ktorú sa potom ovládajú všetky svietidlá. Tento systém môže používať aj modifikovať ktokoľvek, nie sú potrebný žiadni ďalší odborníci ani financie na oživenie, ani donastavenie.

Ako to funguje

Riešenie ovládania Casambi je založené na sieťovej štruktúre. Jednotky (ktoré sú inštalované vedľa svietidiel, alebo integrované priamo do svietidiel ) sú spárované do siete. Do jeden siete môže byť pripojených až 127 jednotiek.

Všetky jednotky vo svietidlách, ktoré chce užívateľ ovládať spolu ako jednu skupinu svietidiel sa musia priradiť do jednej skupiny. Takto je zabezpečené ovládanie jednotiek súčasne. Sieť by mala pokrývať celú oblasť, tak že všetci užívatelia v tejto oblasti majú povolené riadiť dané svietidlá. Prístupové práva sa definujú pre celu sieť pri prvotnej inštalácií.

Na obrázku je vidieť jednoduchý pôdorys kancelárií, pomocou tohto riadenia je možné samostatne ovládať jednotlivé priestory – zasadačku, kancelárie, chodby ….

Aplikácia pre ovládanie

Aplikácia je intuitívna a jednoduchá. Každá užívateľská obrazovka a obrazovka nastavenia v aplikácii má svoje vlastné „help“ menu, ktoré je vyvolané bez akéhokoľvek prerušenia procesu inštalácie, alebo integrácie užívateľa. Pre tipy a triky na používanie aplikácie je vytvorená samostatná užívateľská príručka aplikácie (samostatný dokument).

Funkcie ovládania

– zapnutie a vypnutie svietidiel
– regulácia intenzity svietidiel – stmievanie
– zaradenie svietidiel do skupín – zapnúť/vypnúť a stmievanie celej skupiny svietidiel
– konfigurácia, uloženie a vyvolanie scén
– konfigurácia, uloženie a vyvolanie dynamických scén
– časové úpravy scén a dynamických scén
– použite časovača pre zapnutie a vypnutie scén alebo dynamických scén v závislosti na čase a dátume
– úprava farieb – RGB
– úprava teploty farieb – white tuning
– použitie pohybových senzorov
– vytváranie samotného podkladu pre jednotlivé pozadia priestorov – snímky, obrázky pôdorysov …
– zohľadnenie východu a západu slnka pri definovaní časovača
– získať informácie o stave zo systému
– získavanie podpory v rámci aplikácie